Wedstrijdreglement

Winacties worden uitgeschreven door BVBA NANEX COMPANY. Op winacties zijn onderstaande actievoorwaarden, onze privacy policy en onze algemene voorwaarden van toepassing.

1. Deelname aan acties is gratis en impliceert kennisname en aanvaarding van het wedstrijdreglement. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld of een reactie hebt gegeven onder een door ons geplaatst bericht op Facebook of Instagram. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

2. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. Medewerkers zijn uitgesloten van deelname.

3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie en geven expliciet hun toestemming aan Nanex om hun gegevens te verwerken. Door deelname aan de wedstrijd geeft de deelnemer Nanex het recht zijn of haar persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de privacy policy. Nanex behoudt zich het recht voor om de verstrekte gegevens in haar database op te slaan om deelnemers op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren of commerciële aanbiedingen van Nanex.

4. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

5. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18jaar. Minderjarige deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

6. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

7. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres of via het telefoonnummer waarmee aan de actie is deelgenomen.

8. Nanex kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd eenzijdig wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

9. Over uitslagen en het wedstrijdreglement wordt niet gecorrespondeerd.

10. Winnaars worden publiekelijk bekend gemaakt via Facebook en Instagram.

11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen en vallen niet onder het herroepingsrecht in onze algemene voorwaarden. Deze actie is overigens niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen.

12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden verwerkt door Nanex. Voor meer informatie kan verwezen worden naar onze privacy policy.

13. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. In het geval er een geschil zou ontstaan zijn de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Nanex gelegen is bevoegd.

14. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten.

15. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Nanex, Arenbergstraat 2, 2000 BE 0550.959.802, email: contact@nanexcompany.com. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.